Müslüman Olmayanlarla Evlenmek

hristiyan-genclere-gore-evrim-ve-ateizmMÜSLÜMAN OLMAYANLARLA EVLENMEK
Kaynak (http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1418)
Sual: Benim öldükten sonra dirilme ve birkaç konuda şüphelerim var. Yani kendime ateistim diyebilirim. Müslüman bir bayanla evlenebilir miyim?
CEVAP
Ateist iseniz dinen nikah olmaz. Yani o mümin kız hemen kâfir olur. O kızın kanına girmeyin. Kendiniz de müslüman olmadıkça müslümanla evlenmeyin. İleride problem olur.
Sual: Bir aylığına Amerika’ya gideceğim. Orada bir Hristiyan kadını ile nikah yapıp dönüşümde onu boşamam uygun mudur?
CEVAP
Bu iki yönden yanlıştır:
1- Dinimizde kitaplı kadın zimmi ise, tenzihen mekruh, harbi ise onunla evlenmek tahrimen mekruhtur. Şimdi dünyada zimmi kitap ehli kadın yoktur. Hepsi harbidir. Zaruretsiz tahrimen mekruh işlemek caiz olmaz. O sizin hanımınız olacağına göre, onun işleyeceği bazı günahlara ortak olursunuz. Bu ise asla caiz olmaz.

2- Belli bir süre ile nikah yapmak haramdır. Bu süre ister kısa, ister uzun olsun. Buna müt’a nikahı denir, haramdır.

Eşlerin Cennette beraber olması için
Sual: Hadis-i şerifte, (Herkes sevdiği ile beraberdir) buyuruluyor. Kitap ehli bir kızı sevip evlenen, Cennette onunla beraber olur mu?
CEVAP
Müslüman olmayan hiç kimse, asla Cennete giremez. Hadis-i şeriflerde, Cennete cömert, güzel ahlaklı ve merhametli olanların gireceği bildirilmiştir. İmanı olmayan kimse, cömert, güzel ahlaklı, merhametli, temiz olsa da, yine Cennete giremez. Müslüman olan, bu vasıflara haiz olmasa bile, günahlarının cezasını çektikten veya affa uğradıktan sonra muhakkak Cennete girer. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Cennete ancak Müslüman olan girer.) [Buhari, Müslim]

Müslüman olmayan herkes ebedi Cehennemdedir. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruldu ki:
(Şüphesiz, kâfirlere Cehennem azabı ebedidir.) [Zuhruf 74]

Bugünkü yahudiler Hazret-i Musa’yı, Hristiyanlar Hazret-i İsa’yı sevse de, ahir zaman Peygamberi Muhammed aleyhisselama inanmadıkları için Cehenneme gideceklerdir.

Kâfire asla af yoktur
Allahü teâlâ, müminlerden dilediğinin günahlarını affedeceğini; fakat müşrikleri, yani kâfirleri asla affetmeyeceğini Kur’an-ı kerimde açıkça bildirmektedir. (Nisa 116)

Zerre kadar imanı olan, Cennete girecektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Cebrail aleyhisselam, “Allah’a şirk [ortak] üzere ölmeyen Cennete girer” dedi.) [Buhari]

Peygamber efendimiz, birkaç günah ismi sayıp, (Bu günahları işleyenler de mi Cennete girecektir?) diye sorunca, Cebrail aleyhisselam, (Evet) dedi. Bunun için günah ne kadar çok olursa olsun, Allahü teâlânın rahmetinden ümit kesilmemelidir. İmanlı ölen herkes, geç de olsa Cennete girecektir. (Hadika)

Şu halde, bir kimseyi temizliğinden, cömert oluşundan, yaptığı iyiliklerden dolayı sevmek ayrı, müslüman olduğu için sevmek ayrıdır. Bir çok gayrı müslim, Peygamber efendimizi takdir eder, insanlığa yaptığı hizmetlerden dolayı sever. Müslüman olmadıkları için, bu sevgilerinin hiçbir faydası olmaz. Müslüman, Peygamber efendimizi severse, Cennette sevdiği ile beraber olur. Kadının da, Cennette kocası ile beraber olabilmesi için mümin olarak ölmesi gerekir. Kadın mümin, kocası kâfir olarak ölürse, yine ikisi beraber olamaz. (Berika)

İyilerle beraberlik
Sual: Bir kimse hem iyileri, hem de kötüleri sevse, hangileri ile beraber olur?
CEVAP
İyi ile kötüyü sevmek, temiz ile pisliği karıştırmak demektir. Karışım pis olur. Bir kimse, hem Peygamber efendimizi hem de Ebu Cehilin itikadını sevse Cehenneme gider.

(Allah ve Resulünü seviyorum) diyen bir kimseye, Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(Kıyamette sevdiklerinle beraber olursun.) [Müslim]

Âlimler, (Kişi sevdiği ile beraber olur) hadis-i şerifini şöyle açıklıyor:
Bir kimse, salih bir mümini sever, onun gibi itikada sahip olup, onun gibi amel işlemeye gayret eder. Allah dostlarını dost, Allah düşmanlarını da düşman bilirse, ahirette sevdiği kimse ile birlikte Cennette olur.

Bir kimse de hem müslümanları, hem de gayrı müslimleri sever, gayrı müslimlerin itikadlarını beğenirse, gayrı müslimlerle birlikte Cehenneme gider.

(Kişi sevdiği ile birlikte olur) demek, sevdiği kimsenin derecesine kavuşur demek değildir. Fakat iyileri sevdiği için Cennette onlarla birlikte olur. Herkes imanının parlaklığına, kuvvetine göre farklı derecelerde bulunur. (Mektubat-ı Rabbani, Hadika)

Bu yazıdan anlaşılıyor ki, imansızları sevmek, onların itikadlarını beğenmek, insanı ebedi Cehenneme sürükler. Ahirette iyilerle beraber olabilmek için, dünyada da onlarla beraber olmak, onları sevmek, onların yolundan gitmek gerekir.

Sual: Müslüman bir erkek, Yahudi ve Hristiyan kadınla evlenebiliyor da, Müslüman kadın, gayrimüslim erkekle niye evlenemiyor?
CEVAP
Dinimiz öyle emrediyor. Bunun elbette hikmetleri vardır, fakat dinimizin emir ve yasaklarının her hikmeti bildirilmemiştir. Hikmetini bilip, hikmetinden dolayı inanmak, “gayba iman”a aykırı olur. Din ne bildirmişse öylece inandım demek gerekir. Eskiden zimmî olan gayrimüslim kadınla evleniliyordu. Çocuklar, babanın ve çevrenin etkisiyle Müslüman olarak büyüyorlardı. Şimdi Avrupa’da Hristiyan kadınla evlenen erkek, çocuklarını Müslüman olarak yetiştiremiyor. Onun için dinimiz, bu evliliği yani zimmî olmayan ehl-i kitap kadınla evlenmeyi tahrimen mekruh olarak bildirmiştir. Böyle bir sebep olmasa bile, dinimizin emri neyse ona uymak gerekir.

Gayrimüslim kadınla evlenmek
Sual: Günümüzde Yahudi veya Hristiyan’la evlenmek caiz midir?
CEVAP
Müslüman bir kadının, Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesi, kesinlikle caiz değildir. Evlenmeye niyet ettiği anda imanı gider. (S. Ebediyye)

Bugün dünyada zimmî olmadığı için, bir erkeğin Hristiyan veya Yahudi kadınla evlenmesi tahrimen mekruh, yani harama yakındır, caiz değildir, günahtır.

Gayrimüslim kadınla evlenmek, dünyaya gelecek olan çocukları açısından da çok mahzurludur. Eskiden İslam devletinde çocuklar, çevresinin etkisiyle, dinini koruyabiliyordu. Bugün Hristiyan ülkesinde evlenen erkeğin, çocuklarını çevresinden koruması çok zordur, belki mümkün bile değildir. Halkı Müslüman olan bir ülkede olsa bile, böyle bir zamanda, annesi Müslüman olmayan çocuğu İslam terbiyesiyle yetiştirmek imkânsız gibidir. Çocuğunu kâfir olarak yetiştirmek kadar büyük vebal olmaz. Onlarla birlikte, kendisi de Cehenneme gider. İki hadis-i şerif meali şöyledir:
(Hepiniz, bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evinizde ve emriniz altında olanları Cehennemden korumalısınız! Onlara Müslümanlığı öğretmezseniz, mesul olursunuz.) [Müslim]

(Çok Müslüman evladı, babaları yüzünden Veyl ismindeki Cehenneme gidecektir, çünkü bunların babaları, yalnız para kazanmak ve keyif sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünya işleri arkasında koşup, evlatlarına Müslümanlığı ve Kur’an-ı kerimi öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım. Onlar da benden uzaktır. Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler Cehenneme gidecektir.) [S. Ebediyye]

Annesi Hristiyan olan bir çocuğa, dinini öğretmek, ne kadar zordur! Herhangi bir sebeple çocuğuna dinini öğretmezse, onunla birlikte Cehenneme gideceği yukarıdaki hadis-i şerifte bildirilmektedir.

Haramı caiz görmek
Sual: S. Ebediyye’nin nikâh bahsi ile namazı bozanların 21. maddesinde, kâfirle evlenmeye karar veren Müslüman kızın, hemen mürted, kâfir olacağı bildiriliyor. Hâlbuki nikâh bahsinde, anneyle, kız kardeşle ve müşrik kadınla evlenmenin haram olduğu bildiriliyor. Burada haram, küfür mü demektir?
CEVAP
Sualde bildirilen kadınlarla zina eden, büyük günah işlemiş olur, fakat kâfir olmaz. Ancak anneyle, kız kardeşle ve müşrik kadınla evlenmeyi kabul eden, bu evliliği meşru görmüş oluyor, Allahü teâlânın emrini beğenmemiş oluyor ve kâfir oluyor. Kâfir olması, zinadan dolayı değil, Allahü teâlânın emrini yanlış kabul ederek, evlenmeyi meşru kabul etmesindendir. Allahü teala, (Müşrik kadınla evlenilmez) buyuruyor. Bu emri hiçe sayıp evlenen kimse ise, (Niye evlenilmesin ki, ben evlendim bile) demiş sayılıyor.

Zina ile evlilik farklıdır. Zinanın haram olduğunu bilerek yapan, sadece haram işlemiş olur. Müşrik kadınla veya anneyle evlenen ise, haramı caiz gördüğü için kâfir oluyor. Müslüman kızın gayrimüslimle evlenmesinin haram olması da böyledir. Evlenmeye karar verince mürted oluyor, çünkü bu evlenmeyi meşru görmüş oluyor. Bu inceliği herkesin anlaması elbette kolay değildir. Mecmua-i Zühdiye’de şöyle bildiriliyor:
Bekara suresinin, (İman etmedikçe, müşrik kadınlarla evlenmeyin!)mealindeki 221. âyeti gereğince, semavi bir dine mensup olmayan veya Allahü teâlâyı inkâr eden dehriyye [ateistler], putperest, ateşe tapan ve dinden dönen [mürted] kadınlarla evlenmek şirktir. (Dürer, Halebî, Bahr-ür-râık, Redd-ül-muhtar)

Bu hususu merhum hocamıza da sormuştum. Sual ve cevap şöyle idi:
Sual: Mecusi, dinsiz bir kadınla evlenen erkek, mürted olur mu?CEVAP: Evet, mürted olur.

Dinimiz, müşrik, dinsiz kadınla evlenmeyi haram kılmıştır. Böyle bir kadınla evlenen erkek, zina ettiği için değil, Allah’ın bu haram emrini beğenmediği, yersiz bulduğu için, evlenmesi küfür oluyor.

Müşrikle evlenmek
Sual: S. Ebediyye’nin nikâh bahsinde, (Evlenmesi muvakkat haram olan yedi kadından altıncısı, müşrik kadındır) deniyor. Niye haram deniyor? Müşrik kadınla evlenmek küfür değil mi?
CEVAP
Evet, küfürdür. (Evlenmesi caiz değildir) denince, caiz olmayan şey, mekruh olabilir, haram olabilir, küfür de olabilir. (Evlenmesi muvakkat yani geçici haramdır) demek, (Müşrik kadın, iman ederse, evlenilebilir) demektir. İman etmezse, onunla evlenmek küfür olur. Buna, (Evlenmesi muvakkat küfürdür) denmez. Dînî tâbirleri yerli yerinde kullanmak ve doğru anlamak gerekir.

S. Ebediyye’nin nikâh bahsinde, (Müslüman kızın kâfir erkekle evlenmesi caiz değildir. Kâfir erkekle evlenmeye niyet edince mürted olur. İki kâfir birbiriyle evlenmiş olur) deniyor. Yine S. Ebediyye’de namazı bozan şeylerin 21. maddesinde, (Bir kız, bir kâfirle evlenmeye karar verirse, hemen kâfir olur) deniyor. Demek ki, müşrikle yani kâfirle evlenmek küfür oluyor.

Büyük günahlar bildirilirken, şirk de, büyük günahlar arasında sayılır. Mesela İslam Ahlakı kitabında 71 büyük günahın kırkıncısı, (Allahü azim-üş-şana şirk [ortak] koşmak) diye bildiriliyor. Namaz Kitabı’nda ise, kırkıncı maddede, şirk büyük günah olarak bildiriliyor.

Büyük günahların en büyükleri yedidir:
1– Şirk,
2– Adam öldürmek,
3– Sihir, yani büyü yapmak,
4– Yetim malı yemek,
5– Faiz alıp vermek,
6– Muharebede düşman karşısından kaçmak,
7– Temiz kadınlara namussuz diye iftira etmek. (Cevap Veremedikitabı)

Burada da şirk büyük günahlar arasında zikredilmiştir. Bu husus, Buhârî’deki hadis-i şerifte de aynen bildirilmektedir.

Mecmua-i Zühdiyye’de şöyle bildiriliyor: Bekara sûresinin, (İman etmedikçe, müşrik kadınlarla evlenmeyin!) mealindeki 221. âyeti gereğince, semavî bir dine mensup olmayan veya Allahü teâlâyı inkâr eden ateist, putperest, ateşe tapan ve mürted kadınlarla evlenmek şirktir. (Dürer, Halebî, Bahr-ür-râık, Redd-ül-muhtar)

Müşrik bir kadınla evlenen Müslüman kâfir olur. (Eşbah, Hadika)

Kur’ana göre imiş
Sual: Bir ilahiyatçı profesör, gayrimüslimle veya bir ateistle evlenmek isteyen kadının sorusuna, (Ben hadislere, Ebu Hanife’ye veya başka mezhebe göre değil, Kur’ana göre söylüyorum: Müslüman bir kadın, Ehl-i kitab olsun olmasın, Müslüman olmayan bir erkekle evlenebilir. Erkek de ateist de olsa kâfir kadınla evlenebilir) diyor. Peygamber efendimizin ve mezhep imamlarının evlenemeyeceğini söylemeleri Kur’ana aykırı mıdır?
CEVAP
(Yalnız Kur’an), (Kur’andaki din), (Kur’ana göre Müslümanlık) gibi yaftalarla İslâmiyet’i yıkmaya çalışan mezhepsizlere göre, İmam-ı a’zam ve diğer büyük İslâm âlimlerinin Kur’an-ı kerimden anladıkları hükümler yanlıştır, yani Kur’ana aykırıdır; doğru olan ise sadece kendi sapık görüşleridir. Hattâ hadis-i şerifleri yani Peygamber efendimizin Kur’andan anladığını bile kabul etmiyorlar. Kitaplarında hadislere yer yoktur. Onlara göre, hadislerin hepsi uydurma, hadisleri nakleden Eshab-ı kiramın ve hadisleri kitaplarına yazan hadis âlimlerinin hepsi de yalancıdır.

Mezhepsizler, bid’at ehli olduğu için Kur’an-ı kerimi anlayamazlar. Anlayamadıkları da yazdıkları meallerden de anlaşılmaktadır.

Şimdi biz, Müslüman kadının, Müslüman olmayan erkekle evlenmesi hakkında onların inanmadığı, ama inanır gibi göründükleri Kur’an-ı kerime bakalım:
Müslüman erkeğin, Ehl-i kitap olan kâfir kadınlarla evlenmesi mekruh olarak caiz ise de, kitapsız kâfirlerle, ateistlerle evlenmesi asla caiz değildir, küfürdür. Yani onlarla evlenen erkek kâfir olur. Müslüman kadın ise, kitaplı veya kitapsız hiçbir kâfir erkekle evlenemez. Evlenmeye niyet ettiği andan itibaren kâfir olur. Bu konudaki üç âyet-i kerime meali:
(İmanlı kadınların, kâfir erkeklerle evli kalmaları helâl değildir.)[Mümtehine 10] (Bu âyet-i kerime, Müslüman kadınların her çeşit kâfir erkekle evlenmesini açıkça yasak ediyor.)

(İman etmedikçe, müşrik [dinsiz, ateist] kadınlarla evlenmeyin. İmanlı bir cariye, beğendiğiniz, imrendiğiniz müşrik bir kadından elbette daha üstündür. Kadınlarınızı da, iman edinceye kadar müşrik erkeklerle evlendirmeyin! Mümin bir köle, müşrik bir erkekten elbette daha üstündür.) [Bekara 221] (Bu âyet-i kerime, hem Müslüman erkeklerin, hem de Müslüman kadınların müşriklerle yani ateistlerle evlenmesini yasaklamaktadır.)

(Kitab ehli [Yahudi ve Hristiyan] kadınlarla evlenmeniz helâldir.)[Maide 5] (Bu âyet-i kerime ise, Müslüman erkeklerin, sadece Ehl-i kitab olan kâfir kadınlarla evlenmesine izin veriyor.)

Yukarıdaki âyet-i kerimelerden İslâm âlimlerinin anladıkları ise aşağıdadır:
Müslüman erkek, kitapsız kâfirle veya ateistle evlenemez. Kitaplı kâfir kadınla yani Yahudi ve Hristiyan’la evlenmesi caiz ise de, tahrimen mekruhtur, harama yakındır. Zimmî ile evlenmesi tenzihen mekruhtur.(Hindiyye)

Zimmî, İslam idaresi altında yaşayan kâfir demektir. Zimmî olmayan kendi memleketinde yaşayan gayrimüslimlere harbî kâfir denir. Bugün yeryüzünde zimmî kâfir yoktur. Onun için bugün Ehl-i kitab kadınla evlenmek tahrimen mekruhtur. Zaruretsiz evlenmemelidir.

Müslüman kadın, kitapsız kâfirle, ateistle evlenemediği gibi, ister harbî olsun, ister zimmî olsun hiçbir Ehl-i kitab kâfirle de evlenemez. Evlenmeye karar verdiği zaman kâfir olur. (Redd-ül muhtar – S. Ebediyye)

Netice: Mezhepsizlerin ve (Yalnız Kur’an) diyen zındıkların, ölçüleri kesinlikle Kur’an değildir. Bir kısmı İslâmiyet’i yıkmak için (Sadece Kur’an) diyor. Bir kısmı ise Kur’andan kendi anladığı sapık görüşlere(Kur’an işte bu) diyor. Yani Kur’an-ı kerimle bir ilgisi olmayan kendi görüşünü yazarak adına da Kur’an diyor. Kur’an-ı kerimin mânâsını anlayan İslam âlimlerine de hücum ediyorlar.

Bir baba kızını evlendireceği zaman

Sual: Müslüman bir baba kızını evlendireceği zaman nelere dikkat etmeli?
CEVAP
Kızını evlendireceği erkeğin salih müslüman olmasına, Ehl-i sünnet itikadında olmasına, namaz kılmasına, içki içmemesine yani İslamiyet’e uymasına ve nafaka kazanacak kadar iş sahibi olmasına dikkat etmeli. Kızını bu vasıfta olan ile evlendirmeyen, evladını felakete sürüklemiş, Cehenneme atmış olur.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Kızını fâsık bir erkekle evlendirene, her gün bin lanet iner, onun ibadetleri ve duası kabul olmaz, farz ve nafilesi makbul değildir.) [Şir’a şerhi] [Fâsık, açıktan günah işleyen demektir. Mesela namaz kılmayan, tesettüre riayet etmeyen fâsıktır.]

(Kızını veya aile fertlerinden birini içki içene veren, onu ateşe atmış olur.) [Deylemi]

(Fâsık erkekle evlenmeye razı olanın, kabrinden kalkarken alnında, “Allah’ın rahmetinden ümidini kesmiş” yazısı bulunur.) [M.Cinan]

(Kızını evlendirmek, onu elden çıkarmak demektir. O halde kızınızı evlendirirken nereye verdiğinize dikkat ediniz!) [Beyheki]

(Kızını fâsıka veren, Allahü teâlânın emanetine hıyanet etmiş olur. Emanete hıyanet edenin gideceği yer, Cehennemdir.) [S. Ebediyye]

(Kızını fâsıka veren kimse, melundur.) [S. Ebediyye]

(Şefaatime kavuşmak isteyen kızını fâsıka vermesin!) [Şir’a]

Reklamlar
Categories: DİNİ SORULAR VE CEVAPLARI, SİZDEN GELENLER | Yorum bırakın

Yazı dolaşımı

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

%d blogcu bunu beğendi: